Документи и материали

Наръчник на компетенцията “Ефективна комуникация”

К1

Изглежда твърде лесно да накараме другите да знаят това, което искаме и да преговаряме с тях. Освен това, тази компетенция е една от най-важните за работодателите. Защо това е така? Защото ние не винаги сме толкова добри, колкото се изисква от нас. Комуникационните умения са всъщност най-сложните „меки” умения.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

Наръчник на компетенцията “Сътрудничество”

К2

Ние не можем да функционираме без да си сътрудничим както в професионалния, така и в личния си живот. Едно от основните изисквания на работодателите към служителите е доброто сътрудничество/работа в екип. Работните ни задачи често са толкова комплексни, че се нуждаят от сътрудничеството дори на цели екипи. Ето защо компетенцията за сътрудничество може да доведе до: по-добро качество на работата; спестяване на време; намаляване на разходи (ресурси като цяло); нови предложения и нови решения; подобряване на конкурентоспособността.

Наръчник на компетенцията “Предприемачество”

К3

Компетенцията за предприемачество се отнася до това, как да мислим и създаваме нещата така, че да постигаме благоприятни резултати. Предприемчивостта е източник на сила и мощ. Една предприемчива личност прави сигурно прилагането на идеите си. Това се отнася не само до хората, които имат смелостта да го направят самостоятелно и да започнат собствен бизнес, тя е много ценна стока за всеки човек, както и за компанията, която го е назначила.

Наръчник на компетенцията “Гъвкавост”

К4

Живеем в напрегнато и динамично време с непрекъснати промени. Някои професии отмират, а на тяхно място се появяват нови. Ако искате да успеете, трябва да сте гъвкави. Изискванията към служителите, техните умения и отговорности, непрекъснато нарастват. Ето как възприемаме гъвкавостта: ефективност и гъвкавост в мисленето, поведението и справянето с ежедневните задачи и ситуации на работа и в личния живот.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

Наръчник на компетенцията "Умения за работа с клиенти"

К5

Клиентите са от съществено значение за всеки бизнес. Същото може да се каже и за обществото като цяло. Съществува голяма конкуренция във всички области, като удовлетворяването на нуждите на клиентите може да има ключово значение върху успеха на всяка компания. В тази връзка, умението да се обслужи клиента е сред основните изисквания към служителите. Но бихме могли да се възползваме от тази компетенция и в личния си живот.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

Наръчник на компетенцията “Ефективност”

К6

Ефективността не означава само прилагането на стандартни умения или покриването на определени изисквания. Ефективността се основава на последователното и постоянно постигане на добри резултати, като същевременно се запазва нивото на мотивация. Служителят може да преодолее редица пречки и да работи успешно по няколко задачи едновременно, като в същото време не губи баланса и успява да се държи професионално. Той/тя наистина могат да го постигнат!

Наръчник на компетенцията “Независимост”

К7

Всеки познава своите силни и слаби страни. Той/тя може да поема отговорност за действията си и да работи по един планиран, разбираем и последователен начин. Той/тя не трябва да бъде проверяван/а често. Той/тя знае как да управлява трудовата си натовареност, така че да приключва работата си навреме, без твърде много стрес. Той/тя може да се справя с нови ситуации, дори и да няма готово решение. Той/тя може да получи необходимата информация за изпълнение на задачата, да търси различни решения, които да знае как да ги оцени и приложи.

Наръчник на компетенцията “Разрешаване на проблеми”

К8

Работодателите очакват, че служителите ще имат по презумпция способността да разрешават различните проблеми, които срещат. Да бъдеш компетентен в решаването на проблем обаче, означава да можеш да разпознаваш, назоваваш и класифицираш проблема в неговия контекст. Важно е да можеш да видиш проблемите от различни ъгли, да избереш правилния подход и да го приложиш. Докато това се случва, е важно да се отчитат промените или стимулите, които влияят върху проблема или решението.

Наръчник на компетенцията “Планиране и организиране”

К9

„Организиране” и „Планиране” са термини, които естествено и автоматично се свързват с професионалния контекст и ефективността от извършваната дейност. По тази причина те са сред основните изисквания, поставяни пред служителите и кандидатите за работа.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

Наръчник за компетенцията “Учене през целия живот”

K10

Вече не е валидно правилото, че научавате нещо в училище и след това използвате уменията и знанията си през останалата част от живота. Светът се движи толкова бързо и носи толкова много промени, че на практика сме принудени да учим през целия си живот. Работодателите, разбира се, са добре запознати с това, тъй като то се отнася и за тях, ако искат да бъдат успешни. Добрият служител трябва да може да приема нова информация, да я развива, да участвува в образователни програми и да прилага в практиката всичко полезно, което той/тя е научил.

Страници