Документи и материали

Наръчник на компетенцията “Проактивен подход”

К11

На въпроса, какво очакват от служителите си, много работодатели често казват: „Очаквам те да бъдат проактивни, не само да изпълняват възложените им задачи, но също да излизат с предложения и идеи, които да бъдат от полза за компанията.” Компетенцията за проактивен подход се занимава с естествения интерес на човек към заобикалящия го свят, способността проактивно да се търсят възможности, да се участва в различни дейности и да се влияе на случващото се около нас.

Наръчник на компетенцията „Устойчивост на стрес”

K12

Светът около нас се променя, по-бързо от всякога, и ние трябва да се приспособяваме. Не са много нещата, които със сигурност ще останат непроменени и това разбиране може да предизвика безпокойство и стрес. Стресът може да влияе негативно върху нашето поведение и здраве. Той ни кара да се чувстваме зле и по-малко ефективни. Тази компетенция се възприема, като способност и готовност на човек да се държи добре и да действува по подходящ начин, намирайки се под въздействието на стрес или в нестандартни условия на труд.

Наръчник на компетенцията „Намиране и управление на информация”

К13

Информацията ни заобикаля, връхлитайки ни от всички посоки – чрез медиите, в книги, списания и вестници, по Интернет. Налице е поток от информация и понякога е трудно да се отсее и бъде използвана. Но информацията е също много ценна и достъпът до нея може да ни осигури успех, а липсата на достъп до нея - провал. Ето защо е важно да се знае как тя да бъде намерена и използвана. По тази същата причина, човек не може да има успех на пазара на труда без тази компетенция.

Наръчник на компетенцията “Комуникация на чужди езици”

K14

Преди много време, чешкият философ и просветител казва, че с изучаването на всеки чужд език човек придобива още една лична индивидуалност. И е бил прав. Само погледнете обявите за работа: Повечето от тях изискват да говорите поне един чужд език, предимно английски. Някои компании се разрастват и изнасят клонове в чужбина и имат нужда от разбираема комуникация. Независимо от многото часове по чужди езици в училище, "истинското" и активно използване на езика е нещо друго.

Доклад от проведено проучване

Публикуван е доклад с резултатите от проучването на социалните умения на младите хора в България и тяхната съпоставимост с изискванията на работодателите за повишаване на ефективността в работата. Документът можетe да изтеглите от ТУК

Страници