Новини и събития

Заключителна пресконференция

На 22 май 2013 г. Националният пресклуб на Българската телеграфна агенция беше домакин на заключителната пресконференция по проекта. В събитието взеха участие ключови експерти и членове на екипа на проекта, които имаха възможността да представят резултатите от изпълнените дейности и идеите за бъдещо използване и разпространение на трансферираните продукти.

Отворено обучение

Обучение на обучители

На 10 и 11 май 2013 г. в хотел „Свети Георги” - София се проведе двудневен уъркшоп за представяне целите, дейностите и резултатите от проекта. В срещата участваха 15 HR специалисти и мениджъри от публичния и частния сектор. Ключовите експерти по проекта организираха демо тренинг, чрез който участниците да влязат в ролята на обучаеми и преживеят атмосферата на интерактивното обучение. Бяха обсъдени резултатите от проучванията на потребностите на младите хора от обучение за развитие на ключови компетенции, обратната връзка от проведените през м.

Пилотно обучение на бенефициенти

В периода 21-27.03.2013 г. в гр. Луковит се проведе пилотно обучение на 200 младежи на тема „Ефективна комуникация”. По-голямата част от тях бяха ученици от столичните 137 СОУ “Ангел Кънчев” и 32 СОУ “Св. Климент Охридски”, а останалите - студенти от различни университети, много от които вече работещи. Обучението беше организирано в два последователни тридневни панела, във всеки от които бяха сформирани 7 групи с по един водещ.

Пресконференция

БТА, Ноември 2012

На 20 Ноември 2012 г. в Пресклуба на БТА се проведе пресконференция по проекта. В събитието взеха участие Йонко Бушняшки - ръководител на проекта, доц. Соня Карабельова и Цветелина Гюрова - ключови експерти, представители на партньорските организации, обучители, журналисти от електронни и печатни медии. На пресконференцията бяха представени основните проектни дейности и резултатите от проведеното проучване на потребностите за обучение за развитие на ключови компетенции сред младите хора в България.   
 

Обучение на обучители

Острава, Октомври 2012

В периода 12-18 октомври 2012 г. в Острава, Чехия се проведе едноседмично обучение на седем обучители от България за работа по 14-те теми, които предстои да бъдат трансферирани в България. Акцент беше поставен върху техниките за динамична и интерактивна работа в група, както и получаването и даването на обратна връзка. Участниците в обучението споделиха, че методологията е структурирана по начин, който позволява гъвкавост в работата.   
 

Национално изследване

От началото на м. август стартирахме национално изследване сред работодатели, студенти, ученици, млади хора, търсещи работа и такива, започнали наскоро работа за идентифициране на потребностите, нагласите и очакванията за социалните умения на младите хора, на които им предстои да се реализират на пазара на труда. Резултатите от изследването ще дадат възможност за извеждане на ефективен модел за обучение и развитие на ключови компетенции на младите хора, съобразен с българската социокултурна и социоикономическа среда.

Партньорска среща

В периода 4-6 май 2012 г. в Прага, Чехия се проведе среща на част от експертите и координаторите по проекта за запознаване с методологията, разработена от RPIC ViP, подбор на подходящите за трансфер и адаптиране обучителни материали и планиране на бъдещите дейности. С това събитие стартира изпълнението на същинските дейности по проекта.