Пресконференция

БТА, Ноември 2012

На 20 Ноември 2012 г. в Пресклуба на БТА се проведе пресконференция по проекта. В събитието взеха участие Йонко Бушняшки - ръководител на проекта, доц. Соня Карабельова и Цветелина Гюрова - ключови експерти, представители на партньорските организации, обучители, журналисти от електронни и печатни медии. На пресконференцията бяха представени основните проектни дейности и резултатите от проведеното проучване на потребностите за обучение за развитие на ключови компетенции сред младите хора в България.