Наръчник на компетенцията „Намиране и управление на информация”

К13

Информацията ни заобикаля, връхлитайки ни от всички посоки – чрез медиите, в книги, списания и вестници, по Интернет. Налице е поток от информация и понякога е трудно да се отсее и бъде използвана. Но информацията е също много ценна и достъпът до нея може да ни осигури успех, а липсата на достъп до нея - провал. Ето защо е важно да се знае как тя да бъде намерена и използвана. По тази същата причина, човек не може да има успех на пазара на труда без тази компетенция.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin