Наръчник на компетенцията “Проактивен подход”

К11

На въпроса, какво очакват от служителите си, много работодатели често казват: „Очаквам те да бъдат проактивни, не само да изпълняват възложените им задачи, но също да излизат с предложения и идеи, които да бъдат от полза за компанията.” Компетенцията за проактивен подход се занимава с естествения интерес на човек към заобикалящия го свят, способността проактивно да се търсят възможности, да се участва в различни дейности и да се влияе на случващото се около нас.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin