Наръчник за компетенцията “Учене през целия живот”

K10

Вече не е валидно правилото, че научавате нещо в училище и след това използвате уменията и знанията си през останалата част от живота. Светът се движи толкова бързо и носи толкова много промени, че на практика сме принудени да учим през целия си живот. Работодателите, разбира се, са добре запознати с това, тъй като то се отнася и за тях, ако искат да бъдат успешни. Добрият служител трябва да може да приема нова информация, да я развива, да участвува в образователни програми и да прилага в практиката всичко полезно, което той/тя е научил.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin