Наръчник на компетенцията “Планиране и организиране”

К9

„Организиране” и „Планиране” са термини, които естествено и автоматично се свързват с професионалния контекст и ефективността от извършваната дейност. По тази причина те са сред основните изисквания, поставяни пред служителите и кандидатите за работа.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin