Наръчник на компетенцията “Разрешаване на проблеми”

К8

Работодателите очакват, че служителите ще имат по презумпция способността да разрешават различните проблеми, които срещат. Да бъдеш компетентен в решаването на проблем обаче, означава да можеш да разпознаваш, назоваваш и класифицираш проблема в неговия контекст. Важно е да можеш да видиш проблемите от различни ъгли, да избереш правилния подход и да го приложиш. Докато това се случва, е важно да се отчитат промените или стимулите, които влияят върху проблема или решението. Накрая се прави оценка за случилото се и за това, което трябва да научим от него - не само по конкретния въпрос, но и за самите себе си.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin