Наръчник на компетенцията “Независимост”

К7

Всеки познава своите силни и слаби страни. Той/тя може да поема отговорност за действията си и да работи по един планиран, разбираем и последователен начин. Той/тя не трябва да бъде проверяван/а често. Той/тя знае как да управлява трудовата си натовареност, така че да приключва работата си навреме, без твърде много стрес. Той/тя може да се справя с нови ситуации, дори и да няма готово решение. Той/тя може да получи необходимата информация за изпълнение на задачата, да търси различни решения, които да знае как да ги оцени и приложи.
За повечето работодатели тази компетенция е най-важна.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin