Наръчник на компетенцията “Ефективност”

К6

Ефективността не означава само прилагането на стандартни умения или покриването на определени изисквания. Ефективността се основава на последователното и постоянно постигане на добри резултати, като същевременно се запазва нивото на мотивация. Служителят може да преодолее редица пречки и да работи успешно по няколко задачи едновременно, като в същото време не губи баланса и успява да се държи професионално. Той/тя наистина могат да го постигнат!

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin