Наръчник на компетенцията "Умения за работа с клиенти"

К5

Клиентите са от съществено значение за всеки бизнес. Същото може да се каже и за обществото като цяло. Съществува голяма конкуренция във всички области, като удовлетворяването на нуждите на клиентите може да има ключово значение върху успеха на всяка компания. В тази връзка, умението да се обслужи клиента е сред основните изисквания към служителите. Но бихме могли да се възползваме от тази компетенция и в личния си живот.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin