Наръчник на компетенцията “Гъвкавост”

К4

Живеем в напрегнато и динамично време с непрекъснати промени. Някои професии отмират, а на тяхно място се появяват нови. Ако искате да успеете, трябва да сте гъвкави. Изискванията към служителите, техните умения и отговорности, непрекъснато нарастват. Ето как възприемаме гъвкавостта: ефективност и гъвкавост в мисленето, поведението и справянето с ежедневните задачи и ситуации на работа и в личния живот.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin