Наръчник на компетенцията “Предприемачество”

К3

Компетенцията за предприемачество се отнася до това, как да мислим и създаваме нещата така, че да постигаме благоприятни резултати. Предприемчивостта е източник на сила и мощ. Една предприемчива личност прави сигурно прилагането на идеите си. Това се отнася не само до хората, които имат смелостта да го направят самостоятелно и да започнат собствен бизнес, тя е много ценна стока за всеки човек, както и за компанията, която го е назначила.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin