Наръчник на компетенцията “Сътрудничество”

К2

Ние не можем да функционираме без да си сътрудничим както в професионалния, така и в личния си живот. Едно от основните изисквания на работодателите към служителите е доброто сътрудничество/работа в екип. Работните ни задачи често са толкова комплексни, че се нуждаят от сътрудничеството дори на цели екипи. Ето защо компетенцията за сътрудничество може да доведе до: по-добро качество на работата; спестяване на време; намаляване на разходи (ресурси като цяло); нови предложения и нови решения; подобряване на конкурентоспособността.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin