Наръчник на компетенцията “Ефективна комуникация”

К1

Изглежда твърде лесно да накараме другите да знаят това, което искаме и да преговаряме с тях. Освен това, тази компетенция е една от най-важните за работодателите. Защо това е така? Защото ние не винаги сме толкова добри, колкото се изисква от нас. Комуникационните умения са всъщност най-сложните „меки” умения.

Наръчникът можете да прочетете ТУК

No video? Get the Windows Media plugin