Пилотно обучение на бенефициенти

В периода 21-27.03.2013 г. в гр. Луковит се проведе пилотно обучение на 200 младежи на тема „Ефективна комуникация”. По-голямата част от тях бяха ученици от столичните 137 СОУ “Ангел Кънчев” и 32 СОУ “Св. Климент Охридски”, а останалите - студенти от различни университети, много от които вече работещи. Обучението беше организирано в два последователни тридневни панела, във всеки от които бяха сформирани 7 групи с по един водещ.
Обучението е част от процеса на сертификация на обучителите за работа с методологията. По време на първия панел беше проведена вътрешна супервизия на обучителите от страна на българските експерти по проекта. Във втория панел се присъединиха и трима опитни експерти от страна на чешкия партньор по проекта RPIC-ViP.
Обратните връзки от различните групи участници - обучаеми, обучители и супервайзори, показват висока удовлетвореност и интерес към продължаване на този процес. Висока е оценката, както за съдържанието, формата и ползите от обучението, така и по отношение на социалната програма и предоставените условия на хотелите Дипломат Плаза и Дипломат Парк в гр. Луковит.