Заключителна пресконференция

На 22 май 2013 г. Националният пресклуб на Българската телеграфна агенция беше домакин на заключителната пресконференция по проекта. В събитието взеха участие ключови експерти и членове на екипа на проекта, които имаха възможността да представят резултатите от изпълнените дейности и идеите за бъдещо използване и разпространение на трансферираните продукти.