Партньорска среща

В периода 4-6 май 2012 г. в Прага, Чехия се проведе среща на част от експертите и координаторите по проекта за запознаване с методологията, разработена от RPIC ViP, подбор на подходящите за трансфер и адаптиране обучителни материали и планиране на бъдещите дейности. С това събитие стартира изпълнението на същинските дейности по проекта.